Šampionat S.S.K.S. je otvorenog tipa

V A Ž N O !!!

Na zasedanju upravnog odbora usvojeno je da je šampionat S.S.K.S. otvorenog tipa, tj. mogućnost učestvovanja imaju svi klubovi i vozači iz R. Srbije i inostranstva. Potrebno je da na takmičenje, trku vozači pristupe sa važećom licencom svog saveza, overenim važećim lekarskim kartonom, da karting vozilo prilagode tehničkom i ostalim pravilnicima S.S.K.S. i nakon takmičenja u skladu sa ostvarenim rezultatima zauzmu odgovarajući plasman.
Startnina za vozače iz inostranstva je simboličnih 2000.00 dinara dok za članove drugih saveza iz R. Srbije iznosi 4000.00 din. 
 
S.S.K.S.

Powered by CipeeCMS!